zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Registar natjecatelja – Pregled

Kup Hrvatske


Potvrđene 263
Aktivne 365
Najavljene 3

Sprint kup Hrvatske


Potvrđene 0
Aktivne 637
Najavljene 3

Precizna orijentacija


Potvrđene 0
Aktivne 378
Najavljene 2

MtbO orijentacija


Potvrđene 21
Aktivne 367
Najavljene 2

Kup Hrvatske - Registrirani po klubovima


klub potvr aktiv najav
OK Vihor 93 137 2
OK Kapela 60 51 0
OK Jelen 17 41 0
OK Japetić 32 24 1
OK Maksimir 19 25 0
OK Sova 0 40 0
OK Varaždin 23 4 0
OK Ivan Merz 7 13 0
OK Međimurje 0 19 0
OK Bjelovar 11 3 0
OK Orion 1 8 0

potvr – potvrđene,   aktiv – aktivne,   najav – najavljene   ... više informacija

Kup Hrvatske - Natjecatelji po klubovima


klub regis nereg nepot
OK Vihor 232 30 84
OK Kapela 111 10 11
OK Jelen 58 0 0
OK Japetić 57 19 0
OK Maksimir 44 8 5
OK Sova 40 0 20
OK Varaždin 27 35 32
OK Ivan Merz 20 5 16
OK Međimurje 19 1 23
OK Bjelovar 14 12 3
OK Orion 9 3 0

regis – registrirani,   nereg – neregistrirani,   nepot – nepotpuni   ... više info.

Sprint kup Hrvatske - Registrirani


klub potvr aktiv najav
Vihor 0 230 2
Kapela 0 120 0
Jelen 0 58 0
Japetić 0 56 1
Maksimir 0 44 0
Sova 0 40 0
Varaždin 0 27 0
Ivan Merz 0 20 0
Međimurje 0 19 0
Bjelovar 0 14 0
Orion 0 9 0

PreO kup Hrvatske - Registrirani


klub potvr aktiv najav
Vihor 0 214 2
Kapela 0 1 0
Jelen 0 58 0
Japetić 0 3 0
Maksimir 0 0 0
Sova 0 40 0
Varaždin 0 9 0
Ivan Merz 0 20 0
Međimurje 0 19 0
Bjelovar 0 5 0
Orion 0 9 0

MtbO kup Hrvatske - Registrirani


klub potvr aktiv najav
Vihor 3 210 2
Kapela 3 9 0
Jelen 1 57 0
Japetić 0 1 0
Maksimir 3 0 0
Sova 0 40 0
Varaždin 5 3 0
Ivan Merz 0 18 0
Međimurje 4 15 0
Bjelovar 2 5 0
Orion 0 9 0